Legislaturperiode 2021/2022

Sitzungen

11. Sitzung am 25.01.2023 (nachgeholt am 03.02.2023)

Anträge

10. Sitzung am 07.12.22 (nachgeholt am 14.12.22)

9. Sitzung am 26.10.22 (nachgeholt am 02.11.22)

Anträge

8. Sitzung am 13.07.22 (nachgeholt am 20.07.22)

Anträge

2. außerordentliche Sitzung am 08.06.22

Anträge

1. außerordentliche Sitzung am 20.04.22

Anträge

Nachtragssitzung der 7. Sitzung am 19.01.22

Anträge

6. Sitzung am 15.12.21

Anträge

5. Sitzung am 17.11.21

Anträge

4. Sitzung am 20.10.21

Anträge

3. Sitzung am 14.07.21

Anträge

2. Sitzung am 30.06.21

Anfragen
Anträge

Konstituierende Sitzung am 09.06.21

Berichte
Anträge